Stacks Image 262143

Berättelser om kyrkor i Strängnäs stift
lista / karta Kumla kommun
Hällabrottets kyrka

Berättelser om kyrkor
i Strängnäs stift

lista
Hällabrottets kyrka

Den nya stadsdelskyrkan i Hällabrottet i Kumla invigdes Annandag påsk 1974 av biskop Åke Kastlund.

Den prefabricerad, flyttbara vandringskyrkan som utformades efter ritningar av arkitekten Rolf Bergh och tillverkades av AB Fribärande Träkonstruktioner, fungerade tidigare som tillfällig församlingskyrkan i Kumla medan Kumla kyrka återuppbyggdes efter branden 1968.
Denna typ av vandringskyrka byggdes först i Sigtuna, där idén till denna typ av småkyrka diskuterats fram inom Sigtunastiftelsens arkitekt och konstnärskommité. Kyrkan presenterades även på världskyrkomötet i Uppsala 1968.

1986 tillbyggdes Hällebrottets kyrka efter en ritning gjord av arkitekt Jerk Alton med ny entré, och här finns även sakristia, samlingssal, kök samt rum för barn- och ungdomsvarksamhet.

Klockstapeln som uppfördes 1968 i Kumla är nu placerad söder om Hällabrottets kyrka. I stapeln hänger en klocka, gjuten av GBergholtz' klockgjuteri i Sigtuna, och är försedd med texten: ”Kumla församling 1968”.

Golvet i kyrkorummet består av grå Ekebergsmarmor.

Altarkrucifixet är utfört 1957 av Erik Sand och var ursprungligen placerat på altaret i Kumla kyrka.

På altarväggen finns en textil komponerad och utförd av den lokale konstnären Kerstin Nilsson-Eskilsson. Hällabrottes kyrka är den enda kyrkan i pastoratet som även erbjuder borgliga begravningen, och vid dessa tillfällen kan man täcka väggen med textilen som inte har några kristna symboler.

Den ursprungliga dopfunten av smidesjärn ersattes 1974 med den nuvarande dopfunten i kalksten, utförd av Yxhults Stenhuggeri AB efter ritningar av Jerk Alton. En dopskål av förgylld koppar, utförd av Roland Eckerwall, är skänkt 1975 av Ingrid och Helge Carlsson.

1971, innan flytten fick kyrkan en orgel som tidigare som i Tysslinge kyrka. När orgeln som är byggd 1967 av Anders Perssons Orgelbyggeri 1979 flyttades till Hallsbergs Missionskyrka, kom den nuvarande orgel på plats. Denna är byggd av Frederiksborgs Orgelbyggeri, Hilleröd, Danmark.
Stacks Image 262157