Stacks Image 262143

filmer om kyrkor i Strängnäs stift
lista / karta Kumla kommun

Filmer om kyrkor i Strängnäs stift
lista

Hällabrottets kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Kumla pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Länsstyrelsen i Örebro.
Bok: ”Kumla kyrkor. Sveriges kyrkor konsthistoriskt inventarium Närke”. Ann Catherine Bonnier och Marian Ullén 1976.

Gps: 59.1162,15.1997

Stacks Image 262130