Stacks Image 262143

Berättelser om kyrkor i Strängnäs stift
lista / karta Kumla kommun
Hällabrottets kyrka

Berättelser om kyrkor
i Strängnäs stift

lista
Hällabrottets kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Kumla pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Länsstyrelsen i Örebro.
Bok: ”Kumla kyrkor. Sveriges kyrkor konsthistoriskt inventarium Närke”. Ann Catherine Bonnier och Marian Ullén 1976.

Gps: 59.1162,15.1997

Stacks Image 262130