Stacks Image 262141

Berättelser om kyrkor i Strängnäs stift
lista / karta Kumla kommun
Sankt Olofs kapell

Berättelser om kyrkor
i Strängnäs stift

lista
Sankt Olofs kapell

Sankt Olofs kapell uppfördes 1935 efter ritningar av arkitekt Karl Martin Westerberg. Westberg som från 1919 var verksam vid Svenska kyrkans diakonistyrelse tjänstgjorde också från 1920 som arkitekt vid Byggnadsstyrelsen, och har förutom ett antal kyrkor även bland annat ritat Medborgarhuset i Stockholm.

Den fristående klockstapeln är byggd 1966.

Ytterdörren är prydd med beslag som skildrar sägnerna kring Sankt Olof, alltså den norske kungen Olof Haraldsson som enligt traditionen besökte bygden på 1000-talet. Han ska då också ha döpt de första kristna i trakten vid Sankt Olofs källa i Hardemo. Sankt Olof var under medeltiden ett av de populäraste helgonen i norden, och många kyrkor och kapell i Sverige är forfarande uppkallade efter honom.
Bilden i mitten på den vänstra dörren visar Olofs eget dop, som enligt traditionen skedde i Normandie. Bilden under visar hur Sankt Olof kämpar mot ondskans makter.
Olof Haraldsson dödades i slaget vid Stiklestad 1030, och denna händelse visas på den högra dörrens nedre del. Efter sin död betraktades Olof som martyr och började dyrkas som helgon. Hans kvarlevor skrinlades i Nidaros, alltså nuvarande staden Trondheim och man lät där bygga den stora katedralen till hans minne.

Kapellet uppfördes genom frivilligt insamlade medel och drevs till att börja med av en särskild stiftelse, men övergick sedan till att helt ägas av Hardemo församling, som numer är en del av Kumla pastorat.

När träkapellet genomgick en restaurering 1969 till 70 under ledning av arkitekt Jerk Alton tillkom bland annat den nuvarande sakristan.

Utmed korväggen finns en frälsarkrans, ursprungligen skapad av biskop emeritus Martin Lönnebo, bestående av ett radband med olika pärlor som var och en representerar olika aspekter inom kristendomen. Frälsarkransen i kapellet är tillverkat vid ett lokalt snickeri, och tillkom genom en donation där villkoret var att en del av pengarna skulle användas till utsmyckning av Sankt Olofs kapell.

Efter att man tidigare använt ett harmonium fick man 1971 den nuvarande mekaniska orgeln byggd 1971 av Anders Perssons Orgelbyggeri i Skånska Viken söder om Höganäs.
Stacks Image 262157