kyrkor i Strängnäs stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Kumla kommun

Strängnäs stift
lista

Sankt Olofs kapell


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kapellet)

Textbearbetning, foto, inläsning och sammanställning: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Länsstyrelsen i Örebro län.

Gps: 59.0504,15.0337

Stacks Image 262130