Stacks Image 262141

Berättelser om kyrkor i Strängnäs stift
lista / karta Kumla kommun
Sankt Olofs kapell

Berättelser om kyrkor
i Strängnäs stift

lista
Sankt Olofs kapell

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Kumla pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Länsstyrelsen i Örebro län.

Gps: 59.0504,15.0337

Stacks Image 262130