Stacks Image 262147
Stacks Image 262141

Berättelser om kyrkor i Strängnäs stift
lista / karta Kumla kommun

Berättelser om kyrkor
i Strängnäs stift

lista

Sankt Olofs kapell


Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Kumla pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Länsstyrelsen i Örebro län.

Gps: 59.0504,15.0337

Stacks Image 262130