Stacks Image 262149
Stacks Image 262145

Berättelser om kyrkor i Strängnäs stift
lista / karta Kumla kommun

Berättelser om kyrkor
i Strängnäs stift

lista

Hardemo kyrka


Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Kumla pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Länsstyrelsen i Örebro.
Bok: ”Kumla kyrkor. Sveriges kyrkor konsthistoriskt inventarium Närke”. Ann Catherine Bonnier och Marian Ullén 1976.

Gps: 59.1055,15.0055

Stacks Image 262130