Stacks Image 262145

filmer om kyrkor i Strängnäs stift
lista / karta Kumla kommun

Filmer om kyrkor i Strängnäs stift
lista

Ekeby kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Kumla pastorat.
Foto även Fredrik Fogberger, Kumla pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Länsstyrelsen i Örebro län.
Webb: Kumla pastorat.
Bok: ”Närke. Landskapets kyrkor”. Riksantikvarieämbetet Marian Ullén (red). ISBN 978-91-7209-709-4
Bok: ”Pehr Hörberg”. Bengt Cnattingius 1937.

Gps: 59.1663,15.2718

Stacks Image 262130