Stacks Image 262151
Stacks Image 262143

Berättelser om kyrkor i Strängnäs stift
lista / karta Kumla kommun

Berättelser om kyrkor
i Strängnäs stift

lista

Kumla kyrka


Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Kumla pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Länsstyrelsen i Örebro län.
Bok: ”Kumla kyrkor. Sveriges kyrkor konsthistoriskt inventarium Närke”. Ann Catherine Bonnier och Marian Ullén 1976.

Gps: 59.1212,15.1549

Stacks Image 262130