kyrkor i Strängnäs stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Kumla kommun

kyrkor
Strängnäs stift

lista

Kumla kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och sammanställning: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Länsstyrelsen i Örebro län.
Bok: ”Kumla kyrkor. Sveriges kyrkor konsthistoriskt inventarium Närke”. Ann Catherine Bonnier och Marian Ullén 1976.

Gps: 59.1212,15.1549

Stacks Image 262130